Засідання №7

25.01.2023 р. відбулося сьоме засідання Спільної науково-дослідної лабораторії з проблем цифрової трансформації вищої освіти Державного університету “Житомирська політехніка” й Інституту цифровізації освіти Національної академії  педагогічних наук України.

На засіданні виступила Сідорко Марія по результам  дослідження  на тему «Використання технологій віртуальної реальності у підготовці майбутніх техніків-програмістів у закладах передвищої освіти».

На засіданні були присутні члени спільної лабораторії та студенти факультету інформаційно-комп’ютерних технологій. Усі присутні взяли участь в обговоренні.

Засідання №6

16.01.2023 р. відбулося шосте засідання Спільної науково-дослідної лабораторії з проблем цифрової трансформації вищої освіти Державного університету “Житомирська політехніка” й Інституту цифровізації освіти Національної академії  педагогічних наук України.

На засіданні виступив  Рантюк Іван Іванович по результам  дослідження  на тему «Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління проєктами у процесі неформальної освіти фахівців ІТ-компаній».

На засіданні були присутні члени спільної лабораторії та студенти факультету інформаційно-комп’ютерних технологій. Усі присутні взяли участь в обговоренні.

Засідання №5

08.12.2020 р. відбулося п’яте засідання Спільної науково-дослідної лабораторії з проблем цифрової трансформації вищої освіти Державного університету “Житомирська політехніка” й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії  педагогічних наук України.

На засіданні виступив  Рантюк Іван Іванович по результам  дослідження  на тему «Доцільність використання ІКТ у неформальній освіті з управління ІТ проектами».

На засіданні були присутні члени спільної лабораторії та студенти факультету інформаційно-комп’ютерних технологій. Усі присутні взяли участь в обговоренні.

Засідання №4

27.11.2020 р. відбулося четверте засідання Спільної науково-дослідної лабораторії з проблем цифрової трансформації вищої освіти Державного університету “Житомирська політехніка” й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії  педагогічних наук України.

На засіданні виступив  Антонюк Дмитро Сергійович по результам  дослідження  на тему «Доцільність впровадження бізнес-симуляторів в освітній процес».

На засіданні були присутні члени спільної лабораторії та студенти факультету інформаційно-комп’ютерних технологій. Усі присутні взяли участь в обговоренні.

Засідання №3

26.11.2020 р. відбулося третє засідання Спільної науково-дослідної лабораторії з проблем цифрової трансформації вищої освіти Державного університету “Житомирська політехніка” й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії  педагогічних наук України.

На засіданні виступила  Гаврилюк Ольга Дмитрівна по результам  дослідження  на тему «Хмарні засоби візуалізації даних та їх застосування у навчанні бакалаврів статистики».

На засіданні були присутні члени спільної лабораторії та студенти факультету інформаційно-комп’ютерних технологій. Усі присутні взяли участь в обговоренні.

Засідання №2

20.11.2020 р. відбулося друге засідання Спільної науково-дослідної лабораторії з проблем цифрової трансформації вищої освіти Державного університету “Житомирська політехніка” й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії  педагогічних наук України.

На засіданні виступив Рантюк Іван Іванович по результам  дослідження  на тему «Управління ІТ проектами: гнучкі методології».

На засіданні були присутні члени спільної лабораторії та студенти факультету інформаційно-комп’ютерних технологій. Усі присутні взяли участь в обговоренні.

Опубліковано колективну монографію

За результатами діяльності Спільної науково-дослідної лабораторії з проблем цифрової трансформації вищої освіти Державного університету “Житомирська політехніка” й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії  педагогічних наук України опубліковано колективну монографію “Інформаційні технології у вищій школі” (рік випуску – 2019 р).

До авторського колективу увійшли не лише представники Державного університету “Житомирська політехніка” й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії  педагогічних наук України, а й інших закладів вищої освтіи України.

Авторський колектив:

Антонюк Д.С. (2.3), Бойчук І.Д. (3.2), Болотіна В.В. (2.1), Болух В.А. (3.2), Вакалюк Т.А. (вступ, 2.1., 2.2), Жмурко О.І. (2.4), Концедайло В.В. (2.2), Коротун О.В. (3.1), Литвинова С.Г. (3.3), Мар’єнко М.В. (1.3), Махомета Т.М. (2.5), Медведєва М.О. (2.4), Мінтій І.С. (3.4), Мінтій М.М. (3.4), Міщенко О.А. (1.2), Осова О.О. (1.2), Тихонова Т.В. (1.1), Тягай І.М. (2.5), Шевчук Б.В. (1.4), Шевчук Л.Д. (1.4), Яцишин А.В. (3.5)

Монографія присвячена проблемі інтеграції інформаційних технологій у процес навчання вищої школи, що є актуальним у світлі цифрової трансформації освіти.

Висвітлено комплекс теоретичних питань, пов’язаних з: обґрунтуванням дидактичних засад інформатичної освіти у вищій школі, розроблення теорії навчання та технології конструювання змісту навчальних ІТ-дисциплін; сучасним станом досліджень науковців світу щодо хмаро орієнтованих систем навчального призначення; формами та методами навчання студентів з використанням електронних освітніх ресурсів.

Розглянуто питання інтеграції інформаційних технологій в освітній процес вищої школи, які окреслюють проблеми: використання різних професійно орієнтованих інформаційних технологій у навчанні майбутніх інженерів програмного забезпечення; використання програмно-імітаційних комплексів у курсі “Принципи економіки”; використання інформаційних технологій при вивченні дискретної математики, особливості впровадження та використання хмаро орієнтованих технологій та корпоративних соціальних мереж тощо.

Наукове видання призначено для науковців та викладачів закладів вищої освіти, та всім, хто цікавиться інформаційними технологіями та питанням їх впровадження у освітній процес вищої школи.

Для ознайомлення з матеріалами, запрошуємо до перегляду монографії у електронній бібліотеці НАПН України за посиланням: https://lib.iitta.gov.ua/718804/

Засідання №1

14.11.2019 р. відбулося перше засідання Спільної науково-дослідної лабораторії з проблем цифрової трансформації вищої освіти Державного університету “Житомирська політехніка” й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії  педагогічних наук України.

На засіданні виступив Рантюк Іван Івановича по обґрунтуванню вибору теми дисертаційного дослідження «Використання інформаційно-комунікаційних технології у неформальній освіті з управління проектами співробітників ІТ компаній» та особливостях організації управлінської діяльності в ІТ компаніях.

На засіданні були присутні члени спільної лабораторії та студенти факультету інформаційно-комп’ютерних технологій. Усі присутні взяли участь в обговоренні.