Спільна науково-дослідна лабораторія з проблем цифрової трансформації вищої освіти Державного університету "Житомирська політехніка" й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Спільна науково-дослідна лабораторія  створена 17 вересня 2019 року і працює у Державному університеті “Житомирська політехніка” на базі факультету інформаційно-комп’ютерних технологій. Тематика досліджень ініціюється працівниками лабораторії і після затвердження виконується в другій половині робочого дня.

Основні завдання лабораторії:

  • координація науково-дослідних робіт (НДР) з проблем цифрової трансформації вищої освіти, що виконуються на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій Державного університет “Житомирська політехніка”, Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (ІІТЗН), інших ЗВО України та установах Національної академії педагогічних наук України;
  • безпосереднє виконання НДР відповідно до основних напрямів наукової діяльності та плану виконання НДР у Державному університету “Житомирська політехніка”;
  • надання консультацій працівниками ІІТЗН співробітникам лабораторії, експертиза і рецензування НДР;
  • підготовка і видання науково-методичних праць за результатами науково-дослідної діяльності лабораторії;
  • участь в організації та проведенні міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та ін.

Керівник спільної науково-дослідної лабораторії – Вакалюк Тетяна Анатоліївна.

Документи, що регламентують сфери діяльності лабораторії: