Вакалюк Тетяна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення, засновник наукової школи “Цифрові освітні технології”

Наукова школа “Цифрові освітні технології” створена на базі факультету інформаційно-комп’терних технологій Державного університету “Житомирська політехніка” (рішення вченої ради від 30 вересня 2019 року, протокол  №10).

Науковою школою планується проводити наукові дослідження за наступними напрямами:

  • цифрові освітні технології вищої школи,
  • цифрові освітні технології закладів загальної середньої освіти,
  • цифрові освітні технології неформальної освіти,
  • цифрова трансформація освітнього простору.

Вибір наступних тем також буде ґрунтуватись на стратегіях розвитку області та країни, а також враховувати запити провідних ІТ підприємств та закладів освіти регіону та України.

Дослідницька діяльність молодих учених виражається у роботі за темами дисертаційних досліджень. У подальшому планується залучати аспірантів та докторантів до участі в наукових грантових проектах.

Планується залучити Болотіну Вікторію Василівну до написання кандидатської дисертації за означеним напрямом.

Співпраця

Заклади вищої освіти та наукові установи України

Співпраця з бізнесом та промисловістю

ISM Ukraine

Контактна особа - к.т.н., Янчук Валентин Миколайович

Viseven

Контактна особа – Василенко В'ячеслав

Співпраця з міжнародними закладами та організаціями

Stuzo 

Контактна особа – Ігор Шубович

ALDABADA Inc.

Контактна особа – Олександр Черненко

Inner Circle

Контактна особа – к.пед.н., Валерій Концедайло

School of IT and Engineering ADA University

Контактна особа  – Медведєв Михайло Геннадійович

Контактна особа – Svitlana Didkivska, doktorant, studia III stopnia, kierunek Zarządzanie

Підготовка наукових кадрів

На даний момент під керівництвом керівника Наукової школи д.пед.н., проф.., Вакалюк Т.А. успішно захистили дисертаційні дослідження та отримали дипломи кандидатів наук:

Антонюк Дмитро Сергійович

диплом кандидата педагогічних наук ДК № 049332 від 23.10.18

Концедайло Валерій Валерійович

диплом кандидата педагогічних наук ДК № 052217 від 23.04.19

Залучення студентської молоді до наукової роботи

У 2012-2013 н.р. Вакалюк Т.А. підготувала студентку 4 курсу напрямку “Інформатика” Шевельову Марину до участі у конкурсі на здобуття стипендії фонду Віктора Пінчука “Zavtra.ua”, в якому Шевельова М.К. виборола перемогу.

У 2017-2018 н.р. під керівництвом Вакалюк Т.А. студентка 4 курсу Дідківська С.О. виборола І місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі “Інформаційно-комунікцаійні технології в освіті”.

У 2017-2018 н.р. під керівництвом Вакалюк Т.А. студентка 5 курсу Сога Дар’я виборола ІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти».

У 2019-2020 н.р. під керівництвом Вакалюк Т.А. магістр 1 року навчання факультету інформаційно-комп’ютерних технологій Державного університету “Житомирська політехніка” Лук’янчук Ярослав Володимирович виборов ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі “Інформаційно-комунікаційні технології в освіті”.

У 2019-2020 н.р. ппід керівництвом Вакалюк Т.А. магістр 1 року навчання факультету інформаційно-комп’ютерних технологій Державного університету “Житомирська політехніка” Лук’янчук Ярослав Володимирович виборов І місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 015″Професійна освіта (за спеціалізацією)”.