Проєктування інформаційно-цифрового здоров’язбережувального середовища університету в умовах карантинних обмежень

Представники наукової школи “Цифрові освітні технології” (Вакалюк Т.А., Нікітчук Т.М., Морозов А.В.) беруть участь у виконанні проекту за державним замовленням.

Назва проекту: «Проєктування інформаційно-цифрового здоров’язбережувального середовища університету в умовах карантинних
обмежень»

Державний реєстраційний номер: 0122U000973

Терміни виконання: 01.01.2022-31.12.2023

Керівник проекту: докт.педагог.наук, проф., Вакалюк Т.А.

Відповідальний виконавець: канд.техн.наук, доц., Нікітчук Т.М.

До виконавців проєкту також увійшли доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з  наукової роботи та цифровізації Державного закладу вищої освіти “Університет менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук України Спірін О.М., та науковці Державного університету “Житомирська політехніка” канд.техн.н., доц., проректор з науково-педагогічної роботи Морозов А.В. та канд.тех.н., доц., Коренівська О.Л.