Створення електронних багатомовних академічних галузевих словників (тезаурусів)

Представники наукової школи “Цифрові освітні технології” (Черниш О.А., Вакалюк Т.А.) беруть участь у виконанні проекту за державним замовленням.

Назва проекту: «Створення електронних багатомовних академічних галузевих словників (тезаурусів)»

Державний реєстраційний номер: 0120U101262

Терміни виконання: 01.01.2020-31.12.2022

Керівник проекту: канд.філолог.наук, Черниш О.А.

Технічне завдання на проект знаходиться тут.

Посилання на прототип електронного багатомовного академічного словника знаходиться тут

Міжнародна наукова співпраця та сучасний стан розвитку інформаційних технологій зумовлюють необхідність створення електронних багатомовних термінологічних словників. Електронний словник є комп’ютерною базою даних, що поєднує закодовані словникові статті, які здійснюють швидкий пошук необхідних слів, з урахуванням морфологічних форм пошуку словосполучень, що надають змогу визначити правильне значення слова під час перекладу. Необхідність електронних багатомовних термінологічних словників зумовлена не лише потребою об’єктивізації досліджень, оптимізації й раціоналізації професійної роботи фахівця, а й зростаючим попитом пересічного користувача на адаптовану об’єктивну достовірну інформацію мовознавчого характеру у вигляді таких словників. Використання електронних багатомовних термінологічних словників надасть доступ до масиву фактичного матеріалу, що сприятиме оптимізації аналітичної роботи фахівців різних спеціальностей.

Відтак у межах виконання «Створення електронних багатомовних академічних галузевих словників (тезаурусів)» колектив укладачів здійснив низку теоретичних узагальнень та лексикографічних робіт, провів багатокритеріальний аналіз лексичної бази для формування реєстру словника, а також уніфікував терміносистеми з дотриманням вимог цілісності, повноти та несуперечливості. Відповідно використання електронного багатомовного термінологічного словника фасилітуватиме міжнародну наукову співпрацю та уможливливить здійснення спільних наукових проектів.

Проект реалізується за підтримки МОН для молодих учених

Колектив укладачів висловлює щиру подяку адміністрації Державного університету «Житомирська політехніка» за підтримку інноваційних ідей молодих науковців та сприяння реалізації наукових задумів. Маємо надію, що використання електронного багатомовного термінологічного словника всеціло сприятиме формуванню лідерів як на науковій арені, так і в практичному застосування прикладних дисциплін.